Admin

Allmänheten: 

Vattkoppor (Varicella)

Informationen sammanställd av barnmorska Marie Sjödin och reviderad av barnmorska Helene Bernmark-Liikamaa 2021 Faktagranskad av professor Marie Studahl  Utvärdering (antal: 0)


 1. Vad är vattkoppor (varicella)?

  Vattkoppor orsakas av ett virus (varicella-zoster) och drabbar vanligen barn.
  Detta virus orsakar också bältros, oftast då hos äldre människor.

 2. Hur smittar och vilken spridning har vattkoppor?

  Inkubationstiden är 2-3 veckor. Vattkoppor är mycket smittsamt och smittan sprids via luften. Man är smittsam från ett par dagar före man blir sjuk fram till dess blåsorna torkat in och blivit så kallade krustor (sårskorpor). Sjukdomen kan bryta ut dag 9-21 räknat från den dag då man blivit smittad. Genomgången vattkoppsinfektion ger ett livslångt skydd mot vattkoppor men man kan senare i livet få bältros. 98 % av alla 12-åringar i Stockholm har antikroppar mot vattkoppsvirus som tecken på genomgången infektion. Bältros är inte lika smittsamt som vattkoppor men smittar genom direktkontakt från blåsorna och person som ej haft vattkoppor kan då få vattkoppor.

   

   

 3. Vilka är symtomen vid vattkoppor?

  Symtomen är relativt lindriga med huvudvärk, feber och sjukdomskänsla. Hos vuxna kan symtomen bli mer uttalade. Utslaget/blåsorna är typiskt för sjukdomen, börjar vanligen på bålen, i ansiktet och hårbotten och sprider sig sen under 4-7 dagar. Blåsorna torkar in efter ca 1-2 veckor och faller av. Den mest förekommande komplikationen är hudinfektion.  Klåda vid vattkoppor är ett vanligt problem.

   

   


   

 4. Vattkoppor hos den gravida kvinnan.

  Vattkoppor under graviditet har oftast ett okomplicerat förlopp men av och till kan det bli en allvarlig infektion med lunginflammation och hög feber. Sjukhusvård är då befogad. Den gravida kvinnan kan också få för tidiga sammandragningar. 5. Vattkoppor hos fostret och det nyfödda barnet

  Vattkoppor kan överföras till fostret vilket är vanligare i slutet än i början av graviditeten. En liten risk finns för fosterskador (neurologiska) om den gravida kvinnan får vattkoppor under de 20 första graviditetsveckorna, vilket dock är ovanligt. Under senare delen av graviditeten föreligger det ingen risk för fosterskada.Blir kvinnan sjuk i vattkoppor vid tiden runt barnets födelse finns däremot en mycket hög risk för svår vattkoppsinfektion hos barnet.Får den gravida kvinnan utslag 5 eller fler dagar innan barnets födelse är risken mindre att barnet får en allvarlig vattkoppsinfektion då antikroppar från modern gått över till barnet och ger ett skydd.Om modern tidigare haft vattkoppor och det nyfödda barnet utsätts för vattkoppssmitta från omgivningen har barnet som regel fått antikroppar från modern och är därigenom skyddad. Barnet får ammas. Bältros hos kvinnan utgör ingen risk för foster eller barn.

 6. Hur stor är risken att smittas under graviditet?

  Vattkoppor under graviditet är sällsynt. I Sverige har >95% av gravida kvinnor haft vattkoppor och har därmed ett skydd. Gravida kvinnor som är uppvuxna i länder med tropiskt eller subtropiskt klimat är mindre skyddade än kvinnor uppvuxna i Sverige. Kvinna som ej har haft vattkoppor och blivit utsatt för smitta bör kontakta infektionsklinik och eventuellt få förebyggande behandling. Bältros under graviditet är ovanligt.

 7. Hur påvisas vattkoppor hos den gravida kvinnan?

  Vattkoppor är vanligen lätt att känna igen på de symtom man har. Av de kvinnor som ej vet att de haft vattkoppor visar det sig att 3 av 4 haft en vattkoppsinfektion. Om man ej är säker på att det är vattkoppor kan man ta prov från blåsorna och även ta blodprov för att säkerställa en eventuell infektion.

 8. Hur påvisas vattkoppor hos fostret?

  Genom fostervattensprov(amniocentes).

 9. Hur påvisas vattkoppor hos barnet?

  Genom prov från blåsorna och blodprov.

 10. Vad finns det för behandling?

  Om man får vattkoppor under graviditeten bör man rådgöra med specialist/infektionsläkare. Behandling med antivirusmedicin (antiviral terapi) ges i senare delen av graviditeten och vid allvarlig vattkoppsinfektion.
  Insjuknar man svårt i vattkoppor under graviditet skall man vårdas på infektionsklinik. Om kvinnan insjuknat i vattkoppor en vecka före till en vecka efter barnets födelse ger man behandling med antiviral terapi så snart som möjligt till kvinnan. Barnet ges behandling med antikroppar(zosterimmunglobulin).
  Om barnet får vattkoppor ger man antiviral terapi till barnet. Om den gravida kvinnan får vattkoppor sista månaden före förlossningen bör hon få antiviral terapi så snart som möjligt för att försöka minska smittöverföring och risk för vattkoppor hos barnet.
  För tidigt födda barn som blivit utsatta för vattkoppssmitta kan behöva behandling med antikroppar (zoster-immunglobulin) och antiviral terapi kan behöva ges vid minsta tecken på vattkoppor.

 11. Vad kan man göra för att undvika att bli smittad?

  Det är mycket svårt att skydda sig mot smitta då vattkoppor är mycket smittsamt. Att skilja ett barn som har vattkoppor från den gravida mamman för att förhindra smitta till henne har inte stora möjligheter att lyckas. Däremot skall man undvika att träffa utomstående personer som man vet är smittade eller har vattkoppor. Vaccin Varilrix finns och kan ges till icke-immuna vuxna. Gravida ska dock inte vaccineras och man ska undvika att bli gravid 1 månader efter vaccination.

Sökord:  vattkoppor, varicella
Uppdaterad:  2021-03-26

Hjälp oss att utvärdera kapitlet!

1-Inte alls, 2-Liten del, 3-Delvis, 4-Till stor del, 5-Helt