GenSvar Omda MedSciNet KnowledgeBase Solutions  
Länkar: Secure Site. Click to verify!
Skriv ut sidaSkriv ut sida        
Startsida              
Introduktion         
För nybörjare       
Ansvariga experter
Kontakta GenSvar 
Intressanta länkar 
Utbildning             
Översiktskapitel     
Medfödda sjukdomar
Förvärvade sjukdomar
Gener            
Genetikavdelningar
Sök GenSvar           
Lab admin

Välkommen till GenSvar


GenSvar är en informationsdatabas som vänder sig till sjukvården och allmänheten, och som syftar till att förmedla information om genetiska sjukdomar.
GenSvar drivs av Kliniskt genetiska avdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset med hjälp av egna och andra svenska experter inom området.
Om svaret på specifika frågor inte går att finna med hjälp av GenSvar finns möjlighet för personal inom hälso- och sjukvården att ställa frågor som besvaras av expertgruppen.

GenSvar ger tillgång till följande:

  • Översiktskapitel om olika huvudtyper av ärftliga sjukdomar.
  • En lista över genetiskt betingade tillstånd med länkar till egna eller externa detaljerade artiklar om dessa.
  • Länkar till svenska och engelsspråkiga databaser som behandlar sjukdomar och som GenSvar bedömer hålla en hög kvalitet.
  • Listor över vilka laboratorier som erbjuder analyser för olika genetiskt betingade tillstånd.
  • Möjlighet att ställa frågor om specifika problem, vars svar ej finns i databasen.
 
Karolinska Institutet     Karolinska Universitessjukhuset
 

För innehållet ansvarar kapitelförfattarna. Det medicinska ansvaret för patienten åligger som alltid behandlande läkare/barnmorska/sjuksköterska.

 

Om du behöver information om infektioner och graviditet, besök:
INFPREG - Kunskapscentrum för infektioner under graviditet

 
 
Början Början     
 
© 2024 Kunskapscentrum för ärftliga sjukdomar - GenSvar.
Medicinsk redaktör Magnus Nordenskjöld. Kommentarer till Rula Zain.
© 2024 Omda. All rights reserved.