GenSvar MedSciNet KnowledgeBase Solutions  
Länkar: Secure Site. Click to verify!
Skriv ut sidaSkriv ut sida        
Startsida              
Introduktion         
För nybörjare       
Ansvariga experter
Kontakta GenSvar 
Intressanta länkar 
Utbildning             
Översiktskapitel     
Medfödda sjukdomar
Förvärvade sjukdomar
Gener            
Genetikavdelningar
Sök GenSvar           
Lab admin

Ansvariga experter

 • Magnus Nordenskjöld, professor, överläkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Peter Gustavsson, Med Dr, leg läkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Mai-Brit Giacobini, Med. Dr, läkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Elisabeth Blennow, docent, överläkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Erik Björck, Med. Dr, läkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Helena Malmgren, Med. Dr, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Agneta Nordenskjöld, docent, barnkirurg, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Anna Wedell, professor, läkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • The Hung Bui, överläkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Ann Nordgren, Med. Dr, läkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Malin Kvarnung, läkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Annika Lindblom, professor, överläkare, Kliniskt genetiska avdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset
 
 
 
Början Början     
 
© 2021 Kunskapscentrum för ärftliga sjukdomar - GenSvar.
Medicinsk redaktör Magnus Nordenskjöld. Kommentarer till Rula Zain.
© 2021 MedSciNet AB. All rights reserved. Legal Notices.