GenSvar Omda MedSciNet KnowledgeBase Solutions  
Länkar: Secure Site. Click to verify!
Skriv ut sidaSkriv ut sida        
Startsida              
Introduktion         
För nybörjare       
Ansvariga experter
Kontakta GenSvar 
Intressanta länkar 
Utbildning             
Översiktskapitel     
Medfödda sjukdomar
Förvärvade sjukdomar
Gener            
Genetikavdelningar
Sök GenSvar           
Lab admin

För nybörjare

 Det här är för Dig som tidigare inte arbetat med GenSvar.

 

Informationen i GenSvar är uppdelad i tre huvudkategorier.

översiktskapitlen kan du läsa längre texter som beskriver de grundläggande mekanismerna för olika typer av genetiska sjukdomar.

I listorna över medfödda respektive förvärvade sjukdomar finns länkar till detaljerade artiklar om tillstånden. I dessa listor finns också angivet vilka mutationer som kan analyseras för sjukdomen. Förvärvade sjukdomar innebär huvudsakligen cancersjukdomar.

På sidan för GenSvars frågor och svar visas utvalda frågor som tidigare besökare ställt till GenSvar, och det svar de fick. Om du inte kan hitta svaret på en specifik fråga på GenSvar, eller någon av de webbplatser vi länkar till, kan du ställa en fråga till GenSvars experter via ett formulär på sidan för frågor och svar.

 

En lista över alla gener där analyser finns tillgängliga på de kliniskt genetiska laboratorierna i Sverige redovisas.

På GenSvar kan du också hitta information om utbildningar inom klinisk genetik.

 


 

 För att du ska kunna använda dig av GenSvar på ett effektivt sätt är det bra om din webbläsare inte är för gammal. Vi rekommender inte att du använder webbläsare av typen Internet Explorer med version mindre än 5 eller av typen Netscape med version mindre än 6. Du kan ladda ner en ny gratis webbläsare på www.mozilla.org eller från Microsoft.

 

Om du upplever att texten är för stor eller för liten på din skärm beror detta på inställningen på Din egen dator. Textstorleken kan lätt justeras i verktygsfältet ovan - Gå in under Visa -Välj textstorlek -Välj den storlek Ni vill ha, t.ex. mellan.

 
 
Början Början     
 
© 2024 Kunskapscentrum för ärftliga sjukdomar - GenSvar.
Medicinsk redaktör Magnus Nordenskjöld. Kommentarer till Rula Zain.
© 2024 Omda. All rights reserved.