GenSvar Omda MedSciNet KnowledgeBase Solutions  
Länkar: Secure Site. Click to verify!
Skriv ut sidaSkriv ut sida        
Startsida              
Introduktion         
För nybörjare       
Ansvariga experter
Kontakta GenSvar 
Intressanta länkar 
Utbildning             
Översiktskapitel     
Medfödda sjukdomar
Förvärvade sjukdomar
Gener            
Genetikavdelningar
Sök GenSvar           
Lab admin

Intressanta Länkar

CSD samverkan - Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan
Sällsynta hälsotillstånd - Socialstyrelsens kunskapsdatabas
OMIM - Online Mendelian Inheritance in Man
Orphanet - Europeisk databas för sällsynta sjukdomar
Orphanet - Sweden - Svensk hemsida för orphanet databasen
Mun-H-Center - Nationellt orofacialt kunskapscenter inom Folktandvården
Ågrenska - Verksamhet för barn och ungdomar med funktionshinder.
EDDNAL - Databas över europeiska laboratorier som genomför gentest.
Gendia - Nätverk av europeiska laboratorier som genomför genetisk diagnostik.
Svenska läkaresällskapet - Svensk förening för medicinsk genetik
Klinisk genetik, Karolinska - Kliniskt genetiska avdelningen utgör en del av Karolinska laboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset.
GeneClinics / GeneTests - Sida för genetiska sjukdomar och gentest, med stöd av amerikanska hälsovårdsmyndigheten.
InfPreg - Kunskapscentrum för infektioner under graviditet
The Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology - Databas där förvärvade (cancer-) mutationer presenteras på ett överskådligt sätt.
RetNet - Retinal information network
 
Alla är välkomna med egna adresser till bra webbplatser inom fältet. Skicka intressanta länkar till koordinator.  
 
Början Början     
 
© 2024 Kunskapscentrum för ärftliga sjukdomar - GenSvar.
Medicinsk redaktör Magnus Nordenskjöld. Kommentarer till Rula Zain.
© 2024 Omda. All rights reserved.