Admin

Allmänheten: 

Information för allmänheten

Lista på befintliga kapitel finns nedan. Klicka på det kapitel Du vill läsa.

Du kan också välja kapitel från listan ovanför. Klicka på pilen och välj från den lista som kommer fram.

Du kan också använda sökfunktionen ovan för att få fram den information Du söker. Tryck då på sök knappen.

Lämna gärna Er utvärdering av informationen.
Era synpunkter är viktiga och hjälper oss att göra INFPREG bättre.

Du kan däremot INTE få frågor besvarade. Fråga istället Din barnmorska eller läkare!


 1. Bakteriell vaginos
 2. Borrelia infektion
 3. Candida (jästsvamp)
 4. Covid-19
 5. Cytomegalovirus (CMV)
 6. Enterovirus
 7. Gonorré
 8. Grupp-A streptokocker (GAS)
 9. Grupp-B streptokocker (GBS)
 10. Hepatit A (Epidemisk gulsot)
 11. Hepatit B
 12. Hepatit C
 13. Herpes
 14. HIV
 15. Influensa
 16. Kikhosta (Pertussis)
 17. Klamydia
 18. Kondylom (HPV)
 19. Listeria
 20. Malaria
 21. Mässling
 22. Parvovirus B19V
 23. Röda hund (Rubella)
 24. Salmonella
 25. Syfilis (Lues)
 26. TBE
 27. Toxoplasmos
 28. Tuberkulos ( TBC)
 29. Vaccinationer
 30. Vattkoppor (Varicella)
 31. Zikavirus