Admin

Allmänheten: 

Information för allmänheten

Lista på befintliga kapitel finns nedan. Klicka på det kapitel Du vill läsa.

Du kan också välja kapitel från listan ovanför. Klicka på pilen och välj från den lista som kommer fram.

Du kan också använda sökfunktionen ovan för att få fram den information Du söker. Tryck då på sök knappen.

Lämna gärna Er utvärdering av informationen.
Era synpunkter är viktiga och hjälper oss att göra INFPREG bättre.

Du kan däremot INTE få frågor besvarade. Fråga istället Din barnmorska eller läkare!


 1. Bakteriell vaginos
 2. Borrelia infektion
 3. Candida (jästsvamp)
 4. Cytomegalovirus (CMV)
 5. Enterovirus
 6. Gonorré
 7. Grupp-A streptokocker (GAS)
 8. Grupp-B streptokocker (GBS)
 9. Hepatit A (Epidemisk gulsot)
 10. Hepatit B
 11. Hepatit C
 12. Herpes
 13. HIV
 14. Influensa
 15. Kikhosta (Pertussis)
 16. Klamydia
 17. Kondylom (HPV)
 18. Listeria
 19. Malaria
 20. Mässling
 21. Parvovirus B19V
 22. Röda hund (Rubella)
 23. Salmonella
 24. Syfilis (Lues)
 25. TBE
 26. Toxoplasmos
 27. Tuberkulos ( TBC)
 28. Vaccinationer
 29. Vattkoppor (Varicella)
 30. Zikavirus