Admin

Hälso/Sjukvård:: 

Information för hälso- och sjukvården

Lista på befintliga kapitel finns nedan. Klicka på det kapitel Du vill läsa. Du kan också välja kapitel från listan ovan. Klicka på pilen och välj kapitel.
Använd sökfunktionen ovan för att få fram den information Du söker. Tryck då på sök knappen.
Får Du inte önskad information i kapitlen gå vidare och sök  bland tidigare Frågor och Svar.

Tillgång till Frågor och Svar har endast personal inom hälso- och sjukvården.
Användarnamn och lösenord krävs.
Hittar Du inte önskad information där så ställ en fråga. Vårt mål är att frågan besvaras så snart som möjligt inom tre vardagar.
Lämna gärna Er utvärdering av informationen. Era synpunkter är viktiga och hjälper oss att göra INFPREG bättre.

 1. Antibiotika under graviditet
 2. Bakteriell vaginos
 3. Borrelia infektion
 4. Candida
 5. Covid-19
 6. Cytomegalovirus (CMV)
 7. Enterovirus
 8. Gonorré
 9. Grupp A Streptokocker (GAS)
 10. Grupp B Streptokocker (GBS)
 11. Hepatit A
 12. Hepatit B
 13. Hepatit C
 14. Hepatit D
 15. Hepatit E
 16. Herpes simplex
 17. HIV
 18. HPV-infektion (Humant Papillom Virus)
 19. Infektionsscreening av gravida kvinnor
 20. Influensa
 21. Klamydia
 22. Listeria
 23. Malaria
 24. Mässling (Morbilli)
 25. Tarmparasiter
 26. Parvovirus B19V
 27. Pertussis (Kikhosta)
 28. Rubella (Röda Hund)
 29. Salmonella
 30. Syfilis (Lues)
 31. TBE (Tick borne encephalitis)
 32. Toxoplasma-infektion
 33. Tuberkulos (TBC)
 34. Vaccinationer
 35. Varicella Zoster (Vattkoppor)
 36. Zikavirus